< Hyvinvointipalvelut Raija Savolainen
Suurempi tekstiPienempi teksti

Palvelut

Huolista hyvinvointiin, ongelmista onnistumisiin ja hyvään elämään.

Työskentelen lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseksi tarjoten terapia, coaching-, konsultaatio-, valmennus-, koulutus- ja työnohjauspalveluja.

Erilaiset elämän haastavat ongelma-, muutos- ja kriisitilanteet kohtaavat välillä vääjäämättömästi yksilöitä, pareja, perheitä, ryhmiä, työyhteisöjä ja organisaatiota.

Asiakkaani voivat saada hyötyä tiedon, tuen, terapian ja konsultaation avulla elämän ongelmallisiin ja vaikeisiin tilanteisiin:

 • Mielenterveys-, parisuhde-, seksuaali- ja päihdeongelmat, sairastuminen, onnettomuudet, vammautuminen, kuolemantapaukset, väkivaltakokemukset, vanhemmuuden ja lasten ongelmat, opiskeluun ja työelämään liittyvät ongelmat.

Julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin yhteisöt voivat tilata asiakasvastaanottoa, työohjausta, valmennusta, koulutusta ja lastensuojelun edunvalvojan palveluja.

Tarjoamillani terveyden- ja sosiaalihuollon avopalveluiden tarkoituksena on täydentää julkisia ja kolmannen sektorin palveluja kuntoutumisen, mielen- ja seksuaaliterveyden sekä työhyvinvoinnin alueella edistäen yksilöiden, perheiden ja työyhteisöjen toimintakykyä ja hyvinvointia.

Palveluni ovat asiakkaiden erityistarpeista lähteviä, yksilöllisesti räätälöityjä perustuen asiakkaan tavoitteisiin ja yhdessä laadittuun palvelusopimukseen. Palvelujen laatu ja turvallisuus varmistetaan noudattamalla sosiaali- ja terveysalan ajantasaisia laatusuosituksia, eettisiä ohjeita, säännöksiä ja lainsäädäntöä.

Muksuoppiklinikan palvelut

Ratkaisukeskeistä apua lapsiperheille ja lapsille, joilla on ongelmia:

 • ratkaisukeskeinen psykoterapia ja lyhytterapia
 • Muksuoppiohjaus lapsille ja vanhemmille
 • Muksuoppia vanhemmille ja muille kasvattajille -kurssit
 • nuorten psykoterapia
 • vanhempien ohjaus
 • Muksuoppi on Lyhytterapiainstituutissa kehitetty ympäri maailman tunnettu ratkaisukeskeinen lasten hoito- ja kuntoutusmenetelmä, jonka avulla voidaan auttaa lapsia ja nuoria voittamaan monenlaisia vaikeuksia ja psyykkisiä ongelmia.

  Lyhytterapiainstituutti on myöntänyt Hyvinvointipalvelut Raija Savolaiselle Muksuoppiklinikka-sertifikaatin, joka osoittaa, että palveluntarjoaja on kykenevä tarjoamaan laadukasta ja ammattitaitoista Muksuoppia hyödyntyvää terapiapalvelua niin lapsille, lapsiperheille kuin myös päiväkodeille, kouluille ja muille laitoksille. Lisätietoa Muksuopista osoitteesta www.muksuoppi.fi

  Luotettavaa, asiantuntevaa ja laadukasta palvelua

  Hyvinvointipalvelut Raija Savolainen on Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valviran ja Aluehallintoviraston (AVI) yksityisten terveys- ja sosiaalipalvelujen palvelunantajien rekisterissä.

  Raija Savolainen on psykoterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Raija on Valviran sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöiden JulkiTerhikki/JulkiSuosikki -rekisterissä. Rekisteröintinumero on 1004539795. Valviran tietopalvelusta voi tarkistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden ja laillistamiset.